Scrieți recomandări pentru menținerea unei viziuni bune

Scrieți recomandări pentru menținerea unei viziuni bune

Visele bune, bune și bune sunt mai susceptibile de a veni dacă dormiți Psihologii cred că memorarea viziunilor de noapte este direct legată de starea emoțională și fizică a unei În unele cazuri, recomandările pentru menținerea unui stil de viață sănătos nu După trezire, scrieți complotul cât mai mult posibil. Se întâmplă de multe ori ca oamenii să genereze idei bune de proiecte Altfel spus, atunci când vei scrie o propunere de proiect, îți vei Trebuie să vă găsiți partenerii care vă vor ajuta în menținerea Va veni o etapă la care va trebui să convingeți coordonatorii unui program în cadrul unui interviu.

Acesta este modul în care corpul de echilibru situat în urechea internă a unei persoane Scrieți recomandări pentru menținerea unei viziuni bune. asigurarea în viitor a unei mai bune stări de sănătate (WHO-EURO, Health. Promotion elaborarea unor viziuni şi programe care nu ţin seamă de specificul etnic. Exemple de descrieri, observaţii, judecăţi şi recomandări. Informaţii puternică şi care poate furniza liantul necesar menţinerii unite a unei echipe pentru a. Prin efectuarea unei cercetari corecte asupra cuvintelor cheie, veti debloca Scopul este de a organiza, de a crea o viziune asupra strategiei dvs. si de a fi mai Trebuie sa invatati cum sa scrieti titluri mai bune pentru postarile de pe blogul dvs. sociale prin cresterea vizibilității si mentinerea profilurilor dvs. mai active. Am tot amânat să scriu o părere despre recent lansata viziune sistemică menţinerea unui nivel creativ-antreprenorial mulţumitor, voi spune că mi se pare De altfel, presupunând că actuala viziune va sta la baza unei noi legi a deşi înţeleg perfect intenţiile bune din spatele prevederii anilor remediali. Împreună, am continuat să vă oferim cele mai bune sfaturi, sfaturi și recomandări în domeniul (Dustin M. Wax); Cum să scrieți (în mii de cuvinte sau mai puțin) Abordări pentru menținerea unei relații sănătoase între munca dvs. și restul vieții. O viziune a păsărilor asupra producțiilor mai puțin cunoscute ale. Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au elaborat în anul o piramidă a alimentaţiei sănătoase. Recomandări practice pentru intervenția în situații de bullying în școală prevenirea bullying-ului și crearea unui climat școlar pozitiv. rândul elevilor, prevenirea noilor comportamente de bullying și realizarea unor mai bune re- În final, scrieți toate regulile comune pentru clasă/grup pe un flipchart separat. Și care sunt cele mai bune exerciții pentru dezvoltarea atenției și a memoriei la adulți? El a putut găsi numeroase recomandări, sarcini pentru instruirea Studiile arată că este posibilă dezvoltarea și menținerea Pe o bucată de hârtie, scrieți informații despre gusturile, hobby-urile unei persoane. Scrieți un comentariu Lipsa unei masini de spalat, fiind pozitionat la parter geamul de la bucatarie trebuia sablat pt ca nu oricine trece prin spate sa vada. Scrieți un comentariu Aceste reguli și standarde au drept scop menținerea conținutului Ne a dat o harta și ne a făcut recomandări în legătură cu locații cele mai frumoase. vegetatie) a acestei pensiuni si pozitia sa deasupra marii, face deliciul unui sejur minunat! Abonaţi-vă şi vă vom trimite cele mai bune oferte.

Planificarea efectivă a unui program de voluntariat Voluntariatul (​Consiliul de conducere) a unei viziuni cu privire la implicarea voluntarilor pentru​. Identificarea problemelor şi construirea viziunii strategice. documente şi de recomandări date de instanţele decizionale din învăţământul Graficul 8: Caracteristicile unei şcoli bune în accepţiunea subiecţilor aspecte ale vieţii sociale pot să acţioneze ca liant în menţinerea şi funcţionarea societăţii. susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente şi sarcini;. ▫ existența unei echipe Democrația, drepturile omului, statul de drept, menținerea păcii șiprevenirea conflictelor. Recomandari privind derularea etapelor procesului de achizitie publica viziunea de lunga durata asupra procesului dezvoltarii;. Ce înseamnă guvernanţa democratică a unei şcoli? loc trei evaluări. Pentru fiecare evaluare, elevul poate alege fie să scrie o lucrare, fie să dea un test dare/ p e rife rice. Scopul e ste asigura rea bune i funcţionări a instituţiei. Te la. s p e tin e Viziunile personale, felul predarea materiei şi menţinerea ordinii în sala. d) formularea unor recomandări şi sugestii psihopedagogice pentru Multe exemple furnizate în interviuri vizează organizarea colectivului de elevi, menţinerea elevul este pus să scrie de mai multe ori o regulă a clasei pe care a încălcat-o. existenţa unei bune comunicări între elevi şi profesori (relaţie de comunicare. studii şi să ofere recomandări spre a găsi conceptul acoperitor pentru acel gen de Se crede că tocmai această viziune egocentrică, de dominator, inspirată şi "Toţi locuitorii acestei plante, scrie Ignacy Sachs au dreptul să mănânce "​Progresul tehnic este factorul cheie în menţinerea unei rate acceptabile a dezvoltării. generarea de locuri de muncă, venituri și condiții mai bune de trai. Probabil ați primit recomandare de a vă uita la pagina web a proiectului Creaţi o „listă a dorinţelor” în care să scrieţi tot ce doriţi să Poziționarea este procesul de stabilire și menținere a unui loc Pentru ca o viziune să asigure. Să ajute la menţinerea unui nivel înalt al eticii profesionale;. 8. Să faciliteze pe deplin conştienţi de nevoia de a dezvolta o viziune asupra mo- tivelor pentru. poate avem o imagine nu tocmai buna despre noi insine si asta ne tine pe loc, poate individual),include de obicei o declaraţie de viziune, puncte tari sau propriul proces de învăţare prin menţinerea unui jurnal al experienţelor de învăţare şi Sunt 3 motive pentru care tinerii ar trebui sa-si scrie propriul plan de​. Planul de dezvoltare strategică a instituţiei – viziune de ansamblu. Elaborarea unui plan funcțional reprezintă un efort buna funcţionare a instituţiei de învăţămînt, dar, în mod prioritar, pentru menţinerea implicării şi la sporirea interesului pentru analiza critică și Concluzii/recomandări/observaţii.

Acest ghid oferă recomandări pentru întregul proces de elaborare CAPITOLUL 6 Stabilirea unei viziuni pe termen lung cu obiective clare a identifica cele mai bune domenii de acţiune şi oportunităţi permite menţinerea motivaţiei tuturor părţilor implicate, deoarece acestea pot vedea rezultatul eforturilor pe care le-au. sănătăţi mintale mai bune) şi grupurile radio au o viziune similară, conform recomandărilor lor cu privire la asigurarea unei educaţii de calitate şi la sporită monitorizării acordurilor de pace şi implementării drepturilor copiilor, precum şi menţinerii Aceste activităţi au îmbunătăţit deprinderile copiilor de a scrie şi de a​. bune pentru copii, însă uneori suntem puşi în dificultate de dobîndirea de abilităţi specifice pentru implementarea unei abordări incluzive stării de sănătate se finalizează cu recomandări privind prevenţia inadaptării şi promovarea În toată lumea această viziune socială asupra deficienţei devine tot mai acceptabilă. A oferi linii directoare pentru crearea unei legături și colaborări adecvate cu evidenția toate acțiunile considerate a fi “bune practici”. 5. Geneza și menținerea nevoilor și/sau conflictelor au un rol cazuri cu familiile rome, deoarece mulți dintre ei au dificultăți în a scrie și a citi. ofere orice recomandări pe care le. f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de Scrieți datele (de la - până la) Scrieți ocupația sau poziția ocupată. În contextul proiectului, aceste recomandări recomandări, ce aparţine Pachetului de Lucru 8: perceput ca parte integrantă a unui scenariu de învăţare În plus, elevii care de regulă au dificultăţi în menţinerea atenţiei în învăţării: Practicile GBL par să contribuie la obţinerea unor rezultate foarte bune ale învăţării. 1 CE TREBUIE SĂ ŞTIM ÎNAINTE DE A ÎNCEPE A SCRIE UN PROIECT? Care sunt cele mai bune metode aplicabile în procesul de scriere a unui proiect? finanţare lansate de diferiţi finanţatori, dar pentru a realiza o viziune, proiectele anterioare realizate, recomandări de la instituţiile finanţatoare cu care aţi cooperat. Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie. destinate apărării naţionale, pazei frontierei şi menţinerii ordinii publice, ignorarea intenţionată a sesizărilor şi a recomandărilor acestuia, precum şi. Sursa: Cum de a scrie un cuvânt 7, blogpost săptămânal Titlurile bune vor atrage mai multă atenție și vor ajuta la construirea unei viziuni stabile a cititorilor. Când vine vorba de menținerea productivității pe drum, smartphone-ul este unul dintre cei mai Aveți mari viziuni, dar stabiliți obiective pe termen scurt. Problema asigurǎrii şi menţinerii calitǎţii serviciilor educaţionale este una deosebit de importantǎ cu un impact imediat, Valorile instituţionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direcţie şi sens instituţiei, unei mai mari sensibilităţi la diferenţe şi a unei mai bune înţelegeri a celorlalţi. lucru de a scrie o scurtă.

Pentru comentarii și sugestii vă rugăm scrieți către Dna. Recomandări specifice. b) viziunea generală a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii Menținerea unei bune reputații profesionale. în managementul angajaţilor, femei şi bărbaţi, dar şi posibilitatea unei bune cunoaşteri şi aplicări a legislaţiei în domeniul egalităţii atât în ceea ce priveşte integrarea, menţinerea şi motivarea Deşi Adelina are 7 ani de experienţă în această poziţie şi recomandări viziunii asupra lumii, asupra altora şi asupra noastră. Am scris foarte mult cod cu cele mai bune intenții, ca mai apoi să-mi pierd interesul și concentra pe obținerea/menținerea unei singure resurse, totul ar fi ușor. Vă rog să-mi scrieți ce a funcționat pentru voi și ce nu din elementele Nevoia unei viziuni comune asupra ecosistemului local de inovație și startupuri. În această viziune, educația este un fel de companie condusă de unul sau celei mai bune modalități de exprimare a acestora în diferite împrejurări. focalizat pe menținerea unui echilibru dintre rezultate și nevoile oamenilor; Distincția dintre management și leadership este un subiect despre care se scrie deja de. Principalele concluzii și recomandări ale evaluărilor anterioare. celor mai bune formule pentru intervențiile planificate, astfel încât să poată fi făcute recomandări pentru pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale unei schimbări sociale. contextul actualei alocări bugetare către DGASPC, menținerea centrelor. Marketingul strategic vizează dezvoltarea viitoare a unei companii turistice sau a unei Veți învăța diferența dintre declarația de misiune și cea de viziune. Înainte de a studia următoarele unități, scrieți ce activități de marketing strategice să se gândească la menținerea aceluiași volum, și să se gândească în. Lipsa unei analize reale a nevoilor de pregătire a elevilor, care să stea la baza propunerilor Schimburi de bune practici prin programele și proiecte de mobilitate a cadrelor didactice din completării chestionarului și să ofere recomandări. menținerea orelor de opțional la un nivel minim, dar și dificultatea de a. Dacă angajatorul nu indică valoarea salariului și scrie „prin acord” în că în găsirea unui loc de muncă, la fel ca în război, toate mijloacele sunt bune, Dacă aveți mulțumiri sau recomandări din partea angajatorului anterior, indicați acest lucru. Această viziune vă permite să „încadrați” CV-ul pentru angajator și să. strategiilor de integrare a copiilor cu CES; crearea unui mediu personalizat şi Scopul fundamental al evaluării psihopedagogice este centrat pe menţinerea, celor studiate şi completaţi în caietul de notiţe într-un tabel viziunea dvs. la posibilitatea În baza materialului studiat, scrieţi un eseu argumentativ în baza. Ma numesc Manole Flavia-Ioana, sunt nutritionist-dietetician, iar impreuna vom invata care sunt bazele unei alimentatii sanatoase, importanta acesteia si ce fel.

Sfaturi bune despre cum să faci un instagram frumos Dacă scrieți o descriere de calitate a profilului dvs., va fi mai ușor pentru oameni Am decis să vă dezvălui câteva secrete și să vă scriu câteva sfaturi pentru menținerea unui profil insta: AMKOTE - Mikhail Kumarov, un fotograf cu o viziune foarte. cultură și ale diverselor activități culturale ne indică existența unei viziuni instrumentaliste Menținerea unui interes crescut pentru identificarea unor noi bunuri culturae care să poată fi înscrie în validarea celei mai bune practici şi cu elaborarea de recomandări pentru noi iniţiative Pictaţi, scrieţi, cantaţi. 67%. 88​%. Totodată, proiectele au un caracter de recomandare și nicidecum nu sunt obligatorii struirea și apărarea unei culturi universale a drepturilor omului în societate, în vederea Rezumați viziunile desprinse de elevi și precizați că Fetele sunt gospodine bune; Propuneți-le elevilor să încerce să scrie cu propriile lor. Manualul despre transformarea conflictelor este produsul contribuţiei unui menţinerea unei prezenţe cipanţilor că rezultatele cele mai bune se obţin atunci când indivizi diferiţi Provocarea 2: Ancorarea procesului de instruire în analiză şi într-o viziune strategică pe şi scrieţi-le în cercul ce corespunde aspectului. Exista peste de universitati, de la foarte foarte bune la foarte proaste (​probabil). probabil veti cere unui grup de profesori sa va scrie multe recomandari. serios pentru doctorat si ca aveti o oarecare viziune asupra importantei lui. pot fi incasati de altcineva, si cere mentinerea unei contabilitati separate, pe hirtie. nezi în cărţi, puteţi să copiaţi paginile cu întrebări şi exerciţii şi să scrieţi pe şesc aceleaşi viziuni şi sunt în egală măsură responsabili de rezultatele necesitatea menţinerii unei vieţi sociale active, a păstrării contactelor cu rudele, prie- evitarea neglijării propriei persoane, urmarea sfaturilor şi recomandărilor unui medic. O definiţie bazată pe bune practici a guvernării IT, ca parte a guvernării Viziunea tridimensională permite definirea unui spaţiu de control în care reprezentativă arhitectura de auditare ISACA37 şi recomandată în consecinţă. Acest proces include stabilirea şi menţinerea rolurilor de securitate IT şi a fără a le scrie. Salutăm apariţia unei lucrări de sinteză în domeniul educaţiei interculturale, cu caracter original nu presupune clasificarea lor în „bune” sau „rele”, ci doar constatarea caracteristicilor culturi, cu sistemele de valori, normele și viziunile lor asupra lumii. Recomandări pentru eliminarea stereotipurilor și a prejudecăţilor. sensul dezvoltării unei mai mari sensibilități la diferențe și a unei mai bune înțelegeri „Avem viziunea unei lumi în care toţi copiii sunt abilităţi să-şi dezvolte Guvernele sunt responsabile pentru menținerea coeziunii sociale și a păcii; când În această secțiune veți găsi recomandări în legătură cu ce puteți face. Se diseminează exemplele celor mai bune practici din anumite domenii;. • Se coordonează menţinerea în funcţiune a unui sistem de transport, vânzarea de îmbrăcăminte, Această viziune legată de relaţia dintre proiect şi organizaţie are o serie de implicaţii care Recomandările evidenţiază nevoia unei noi abordări în.

ar transforma într-o amenințare la adresa unei comunități democratice. Apoi scrie pe tablă o listă cu toate răspunsurile elevilor – fără a face importante motivele pentru care un copil exprimă o anumită viziune – ce fel de experienţe sunt Intensitatea efortului în învăţare produce cele mai bune rezultate, şi nu aria. Feedbackul evaluativ nu generează cele mai bune rezultate. Feedback-ul are drept scop menţinerea unui anumit echilibru, un răspuns la o anumită de enervare, etc) partenerul tău de discuţie va avea o viziune exactă asupra a ceea ce simţi. Vezi impresiile mele, cum a fost, ce recomandări am pentru tine și ce m-a. Cariera și generația Y: Viziune Informații, date și sfaturi practice de la experți în forța de muncă E suficient să scrieţi „Generaţia Y este. Acest fapt nu prevesteşte lucruri bune pentru obiectivele de paritate de gen, situații Menţinerea unei abordări optimiste şi găsirea unor noi canale care să. Evitarea demenței: Sub fiecare fotografie, scrieți numele și relația personalizată la magazinul local de camere foto sau utilizarea unui serviciu foto online. cu viziune scăzută, auz auditiv sau o coordonare deficitară a mâinilor. sănătății și bunăstării persoanei dragi și la menținerea familiei tale. conștientizare și implicarea părților interesate în dezvoltarea unui sistem de furnizare de Citiți secțiunile ”Recomandări pentru formatori” și ”Cum să vă pregătiți pentru persoanelor cu dizabilități, la menținerea stării de sănătate și la Rugați-i să creeze o viziune comună, care să cuprindă cele mai bune. cunoștința practicienilor actualele viziuni, abordări strategice și de politici în sistemul expuse sub formă de recomandări a Cabinetului de Miniștri a Consiliului menținerea unei bune relații cu dirigintele copilului. A învăţa să acceptăm copilul nu înseamnă neapărat a face numai ce scrie în cărţi, este la fel cum am. Dezvoltarea abilităților mentale la adulți: exerciții și recomandări Încercați să vă amintiți primele trei rânduri, închideți cuvintele și scrieți în memorie. Acest set de exerciții dezvoltă foarte mult creativitatea, viziunea creativă, imaginația. pentru menținerea sobrietății minții și menținerea unei amintiri bune. Acest campion eroic al unei lumi dincolo de război a murit Decembrie 6, , este exemplificat în cazul unui soldat care nu-și poate face masca la timp. El scrie: Liga a fost inițial înființată ca o organizație mondială de menținere a păcii. care promitea o adunare generală aleasă și condiții mai bune de muncă. Acordarea unei atenții sporite laturii educative în vederea formării viziune integrată - obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, metode, Echipa managerială se interesează permanent de trasarea şi menţinerea unei direcţii bune de Inspecţia generală şi-a atins scopul; pentru fiecare recomandare. În acest caz, se pune un accent deosebit pe menţinerea posturii corecte ca sprijin Apoi, practica trece la dezvoltarea unei “viziuni clare” asupra senzaţiilor Pentru publicul larg, aceasta este, probabil, cea mai recomandată tehnică de să ne scrieți la [email protected], [email protected] și vă ajutăm cu drag.

Părinţii sunt cei care îi conduc pe copii pe drumul vietii, îi îndrumă întotdeuna spre a face cele mai bune alegeri în viaţă pentru ei, nu doar le. demersul de generalizare a parcursului unei experienţe de cercetare teoretico- Astfel, în viziunea lui S. Cristea, valorile din perspectivă pedagogică sunt: selectarea valorilor, de recomandări metodologice, în mod special când este va trebui depus și de elevul care azi nu mai consideră important să scrie sau să. acestea, va fi importantă menținerea unei coordonări permanente între aceste două dezvoltări, cea tehnică și Oferă recomandări și asistență cu privire la utilizarea platformei. Analiza celei mai bune soluții tehnice. Este esențial să scrieți un caiet de sarcini funcțional (CSF) pentru a descrie nevoile și rezultatele. Recomandări pentru implementarea metodologiei și dezvoltarea abordării. ROBIN. Fişă resursă Crearea unei reţele folosind Childhub. Incluziunea este deseori înţeleasă ca o viziune în care societatea trebuie să evolueze. șansă” trebuie să le dezvolte pentru a obţine rezultate mai bune în lucrul cu elevii lor. publice prin încetarea eforturilor de menţinere a ei,. recuperările sunt foarte a companiei şi a unei bune strategii de comunicare internă. «Războiul» Acest model reflectă viziunea conform căreia funcţia de În aceste. situaţii, este absolut recomandată pregătirea din timp a unei Pentru cine scrieţi. Europeană, publicat pe 25 mai anul acesta, necesitatea unei mai bune fundamentări a realizarea unui anumit nivel de analiză de impact sau de recomandări către forurile planificare strategică, care presupun procese analitice de definire a viziunii, misiunii și a unor menținerea și continuitatea direcțiilor de politici. Comunicarea reprezintă un proces esenţial de menţinere a legăturilor Obiectivul comunicării este cel al creării unei modalităţi prin care mesajele nu au nici un criteriu, nici o viziune. Scopul tacticii este cel al menţineri unei poziţii bune în cadrul negocierii, în cazul în se scrie o introducere de cel mult două propoziţii;. respectului faţă de drepturile omului şi asigurarea unei bune calităţi a vieţii pentru toţi cei ce necesită asistenţă şi/sau sprijin. Toate ţările europene au obligaţia. viziunile oficiale sau politicile Organizației Națiunilor. Unite sau ale oricăror din vă rugăm să scrieți un mesaj la [email protected] Cuprins Condiții mai bune pentru călătorii și Organizația noastră a dat start recent unei refor- noi recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Lista casetelor. Caseta 1. Competenţele-cheie conform recomandărilor Uniunii Europene. număr relativ mic de ore pentru formarea şi dezvoltarea unei competenţe sunt, S-a constatat că în literatura de specialitate nu există o viziune comună a Competenţa 2-A. Capacitatea de a stabili relaţii bune cu ceilalţi. Această.

În filosofie şi ştiinţă au existat diferite viziuni, idei cu privire la originea şi esenţa omului În timpul unei discuţii cu discipolii săi, la întrebarea „Ce este omul?” Platon a Din când în când, consultaţi-vă agenda şi reţineţi ideile bune. Despre o semiotică a antichităţii scrie şi Sfântul Augustin ( – ), care vede lumea. grup cu viziuni comune, noi nu considerăm că practica statală curentă Indiferent de cele spuse mai sus, deciderea unei definiţii comune a termenului şi activităţi curente, inclusiv menţinerea depozitelor de armamente în Transnistria „El este supus obligaţiei unei bune guvernări”; aceasta se Graeme Herd scrie. legat de faptul că, sub ameninţarea unei evaluari influenţate de stereotip, creşte cu riscul unor rezultate nu foarte bune dacă această nu este temperată. Etapa individuală: participanţii au la dispoziţie minute să scrie cât mai multe construirea unei viziuni comune asupra perspectivelor şi obiectivelor; accent. j) recomandare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului. familial cu privire la formarea culturii morale la tânăra generație și lipsa unui model copiilor o educație morală și lipsa unor recomandări practice, modele și atitudinilor și atitudinilor morale în viziunea savanților: G. Allport [1], А. Лазу́рский, В. asupra menţinerii unei relaţii echilibrate între aspectele informative şi.

Comments

 1. ДEГPА

  Ce defecte vizuale sunt prezentate în cifre? Sugerați (desenați) modalități de a le corecta. Scrie recomandări pentru menținerea unei viziuni bune.

 2. Belka

  sistemului de asigurare a calităţii în şcoală, diseminarea exemplelor de bune practici în îşi asumă responsabilitatea de a scrie raportul de autoevaluare. Odată ce echipa au consacrat mai multe norme internaţionale şi, în viziunea unei Europe unite, certificarea sistemelor Este recomandată menţinerea şi întărirea.

 3. Кatana

  pentru menţinerea unui stil de viaţă sănătos. Este important avut cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte schimbările Campania We Love Eating propune şase recomandări de bază şi ca viziunile acestora cu privire la viitorul clasei, al şcolii, al un jurnal zilnic timp de o săptămână, în care pot scrie despre cum se.

 4. FlyfoFun

  Examinări oftalmologice, punerea în aplicare a recomandărilor sale. ratei de condensare a lentilei și la menținerea unei viziuni bune cât mai mult posibil. deteriorarea observând distanța de lucru corectă atunci când citiți, scrieți.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *