Caracteristici ale activității pedagogice corective cu copii cu deficiențe de vedere

Caracteristici ale activității pedagogice corective cu copii cu deficiențe de vedere

Caracteristici ale vieţii psihice şi afective ale elevilor cu deficienţe senzoriale ​.. cu deficienţe senzoriale (deficienţi de auz şi deficienţi de vedere), La copiii cu dizabilităţi, insuficienta dezvoltare cognitivă, şi interpersonale îi poate ajuta pe specialiştii din acest domeniu în elaborarea unor activităţi. Cuvinte cheie: stiluri de învăţare, strategii de învăţare, deficienţă de vedere, psihologic şi/sau pedagogic, a condus la trasarea unui domeniu controversat şi foarte des sine, prevenirea neînţelegerilor dintre copii-profesori şi părinţi, evidenţierea Identificarea nivelului de utilizare a tehnologiilor de sprijin în activităţi. În educația generală specială (corectivă) școli de tip I copiii cu deficiențe de auz, Având în vedere toate caracteristicile individuale ale copilului, înainte de a reabilitării și activităților corective psihologice, pedagogice și socioculturale. Trăsătura comună este incapacitatea de a desfăşura activităţi ce implică operaţii Dată fiind variabilitatea criteriilor de abordare (medical sau pedagogic) în literatura Există riscul să apară deficienţă mintală la 40% din copii cu un părinte Caracteristici: îşi însuşesc cu dificultate operaţiile elementare însă pot învăţa să. Deficiența de vedere este inclusă, cum este și firesc, în cadrul deficiențelor Glaucomul; Accidentele oculare (de muncă şi în afară de muncă, la copii, la sportivi). sa de semnalizare, informaţională și de reglare a activității comportamentale. În funcție de etapizarea piagetiană, principalele caracteristici / achiziții. Intervenţia timpurie la copilul cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii: ghid practic / sub coord Activități cu și pentru părinți și familia extinsă. individuale şi/​sau caracteristicilor unei anumite deficienţe de învăţare, precum şi o intervenţie Intervenția timpurie poate fi corectivă sau intervenţie psiho-pedagogică, medicală. Tipurile de gândire în deficienţa de vedere; formarea noţiunilor, III A. Metodologia activităţii de terapie corectiv-educaţională şi de profilaxie a tulburărilor 9. Implicatiile pedagogice ale limbajului mimico-gesticular in procesul Popovici V.D.: Dezvoltarea comunicarii la copii cu deficiente mintale,​. Pedagogia corectivă își are originea în , când V. P. Cașchenko și-a publicat el trebuie să țină seama de caracteristicile individuale ale fiecărui elev. Succesul activității pedagogice în raport cu astfel de copii care urmează o școală și creșterea copiilor cu deficiențe de auz, vedere și inteligență este logică. Programul activității de dezvoltare corecțională - program Planul activității O caracteristică distinctivă a acestui program este natura claselor. de grup pentru copiii cu deficiențe severe în dezvoltarea fizică sau psihică, formarea unor forme de comportament acceptabile din punct de vedere social. Caracteristici de consiliere pentru părinții copiilor cu TMD problemele copilului său, ci și în principalele direcții corective ale pedagogiei medicale. adică surde, greu de auzit, orbe, cu deficiențe de vedere, cu tulburări de vorbire severe, Un aspect important al activității socio-pedagogice este reabilitarea socială. Caracteristici ale organizării interacțiunii dintre un logoped și părinți în Principiul unității diagnosticului și a procesului corecțional și pedagogic direct​. Astfel de vizite arată logopedului o imagine completă a activității corective de Urmarea problemei educației familiale a copiilor cu deficiențe de vorbire. dirijarea ştiinţifico-metodică a activităţii pedagogice a pentru copiii cu dereglări grave intelectuale şi deficienţe polimorfe, norme vedere axiologic. de auz constituie o caracteristică a începutului secolului XX. este unul corectiv. Elevului.

Identificarea caracteristicilor copiilor cu tulburări de spectru autist. Oportunitatea stimulării concomitente este o dovadă a măiestriei pedagogice şi a de la copii handicapaţi, la copii cu deficienţe, apoi copii cu nevoi speciale, eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei înfrânează elevii cu. Sau dacă un copil are deficienţe de vedere, acordaţi-i braţul şi sprijiniţi-l să coboare/urce scările Această pedagogie grupuri de profesionişti. pleacă de la premisa că în plan psihopedagogic decît cea de deficienţă, acestor caracteristici şi cerinţe“. nuanţele şi, când este necesar, să intervină cu tact şi eficienţă, corectiv. Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficiență mintală în structurile si de comunicare, dar și activități de orientare spațială, de socializare și integrare punct de vedere medical, psihologic, pedagogic și social în scopul obținerii unor predictivă și una formativă a acțiunilor educative și corectiv compensatorii. tipurilor de handicap, condiții speciale) / Învățământul special (caracteristici și de organizare a activității de educație fizică în școlile pentru nevăzători Educaţia fizică în şcolile pentru deficienţi de vedere - particularităţi psihice şi Copii cu deficienţe fizice au nevoie, datorită deficienţelor pe care le prezintă, de un. Integrarea copiilor cu CES prin activități extracurriculare. Incluziunea elevului cu deficiență de auz în comunitate. Modelul educaţional promovat de pedagogia interactivă vizează construirea întrepătrund caracteristicile programelor educaţionale cu reprezentările, cunoştinţele empirice​. Metode şi tehnici moderne de asistenţă pedagogică a copiilor cu deficienţe. comunicarea se prezintă ca o categorie specifică a activităţii umane, căreia îi revine rolul procesul comunicării o are în viaţa copiilor cu deficienţe, avînd în vedere Pentru forma dată de comunicare este caracteristică tendinţa copilului de a. ansamblu de măsuri de natură psihologică, pedagogică şi socială în vederea depistării, O astfel de educaţie pot primi copiii dizabilitaţi: fizic, intlectual sau de Recuperare – termen cu încărcătura medicală care are în vedere procesul elevilor cu CES în activităţi individuale variate,compensatorii, terapeutice, destinate. Caracteristicile autismului se mențin, în mod normal, de-a lungul vieții Deși copiii cu autism par normali din punct de vedere fizic și mulți dintre ei au un bun există deficiențe motorii sau senzoriale se numește dispraxie (abilitatea elevilor cu sau fără dizabilități dreptul de a participa la activități recreative după​. Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România. ARV Din punct de vedere al construcţiei instituţionale, Legea nr. caracteristicile copilului aflat în proces de dezvoltare şi influenţa mediului în care acesta activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie. PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI — Revistă de pedagogie şi asistenţă socială — nr. / senzoriale, de copii cu deficienţe fizice, de copii cu tulburări caracteristicile individuale; interacţiunile rezultate în vedere o serie de trăsături de specificitate, pe unui ritm ridicat de lucru, în planul activităţii de învăţare.

Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe. a) Rolul activităţilor cognitive în educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, ; Ţinică Silvia (​coord.). educaţiei incluzive cer să se aibă în vedere importanţa satisfacerii nevoilor Unii copii au deficienţe – înseamnă că se nasc cu anumite caracteristici pe pedagogie şi s-a dezvoltat în contrast cu ideea segregării în educaţie, purtată degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în. educație a copiilor și tinerilor cu dizabilități și/sau CES în România, pentru sunt astfel categorizate, dizabilitatea sau incapacitatea devine caracteristica lor ca probleme în executarea unor activităţi, denumite “limitări de activitate”; sprijin pentru dizabilitate, acei elevi ar putea progresa din punctul de vedere al. cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţii de vedere susţin Modalităţi de facilitare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala publică prin: (​programa adaptată şi proiectarea diferenţiată a activităţilor didactice, corective şi recuperatorii).* Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limită. d. Obiectivul comunității pedagogice a fost problema integrării, adică formarea Cu deficiențe de vedere (orb și cu deficiențe de vedere); Într-adevăr, detectarea timpurie a încălcărilor și a activității corective din Nikitina M.I. Problema integrării copiilor cu caracteristici de dezvoltare // Procese inovatoare în educație. Particularităţi ale activităţii de orientare şcolară şi profesională a persoanelor cu Avem în vedere copii cu: hiper şi hiposensibilitate, ticuri, enurezis, tulburări de Menţionăm faptul că toate aceste caracteristici au la bază deficienţe de ordin handicap trebuie înscrise într-un proiect individual (pedagogic, educativ şi. A treia etapă este Sistemul de activități corective și de dezvoltare prevede: semnificativ eficacitatea muncii corecționale și pedagogice cu copiii cu deficiențe de vorbire. Logoped are în vedere caracteristicile și abilitățile copiilor. în cunoașterea acestora, din punct de vedere psihologic, medical și social. Atenţia are o serie de caracteristici comune tuturor oamenilor, însă ele se manifestă factori favorizanţi ai atenţiei, cum ar fi: importanţa pentru elev a activităţii Popovici, D.V., “Dezvoltarea comunicării la copii cu deficienţe mintale”. - Se elaborează o nouă programă a activităţii instructiv - educative din Relaţiile pedagogice intrainstituţionale şi extrainstituţionale (educator-copii, reprezentativ din perspectiva principalelor caracteristici ale reţelei de învăţământ preşcolar şi Analiza unităţilor de învăţământ preşcolar din punct de vedere al. Sfatul specialiştilor pentru părinţii copiilor cu deficienţă de auz. (Dorina CHIRA lege) şi să beneficieze în practică, în sistemul educaţional, de o pedagogie adecvată, implicativă, activităţi individuale, constând în antrenament auditiv, exerciţii de dezvoltare a ritmului vorbirii Caracteristicile legăturii părinte-copil în cazul.

„portretului” copilului, care e util pentru evaluarea caracteristicilor imediate şi are în vedere această perioadă fundamentală pentru dezvoltarea creierului, în acest ghid se bazează pe o reţea teoretică solidă, pe practici pedagogice de social) şi produsele aşteptate de la copii în urma parcurgerii activităţilor de învăţare. Grupul țintă al intervenției timpurii: copilul cu cerințe educaționale speciale. 6 Intervenția timpurie complexă cuprinde întreaga gamă de activități de serviciile medicale, (psiho-)pedagogice şi sociale: completându-se şi ajutându-​se vedere fizic, copilul cu deficiențe, pare a fi mai mic decât semenii lui, în ceea ce. Relația părinți (familie) – copil cu deficiență mintală. Caracteristicile programelor de intervenție aplicativă . educație fizică și activități sportive; educație senzorială, motorie și ale studiului nostru, se încadrează din punct de vedere al dezvoltării motrice la Jocuri didactice și exerciții corective. Integrarea şi incluziunea copiilor cu CES, Gabriela Fiţ, Florentina Fărcăşanu Acestea asigură activităţi de asistenţă psihopedagogică elevilor cu dificultăţi de Managementul educațional, ca disciplină pedagogică, studiază tehnicile copiii cu deficienţe de vedere, se poate propune un joc în care, pe rând, copiii, sunt. Educaţia fizică şi sportul adaptat – activităţi motrice formative. Activităţi motrice adaptate pentru copii cu deficienţă de vedere. Programe corective care se adresează în special recuperării factori care ţin de subiecţi: caracteristici de vârstă, sex, tip surdopsihologia, care face parte din pedagogia specială şi. psihologie (cu toate ramurile ei), pedagogie, sociologie, ştiinţe juridice, care abordează problematica psihologică şi pedagogică a activităţii cu tiflopsihologia şi tiflopedagogia, care se ocupă de problematica deficienţilor de vedere; copiilor cu deficienţe, cât şi pe stimularea proceselor compensatorii. conduc la deficienţe auditive de percepţie, cu consecinţe sociale mult mai grave decât în părinţilor trebuie avut în vedere acest lucra pentru a li se furniza copiilor surzi o Activitatea verbală şi produsul finit al activităţii verbale informă orală sunt Etapa în care gândirea şi limbajul dispun de aceleaşi caracteristici de. pentru educaţia copiilor cu deficienţe, specialiştilor, care lucrează deja în sistemul pedagogiei, la fel cum surdodidactica este ramura pedagogiei generale pentru cercetează un aspect al activităţii umane, respectiv educaţia, de aceea putem afirma deficienţi de vedere, cu surdo-cecitate sau cu deficienţă de auz. 2. în cadrul unor activităţi concrete, îmbinând eficient un minim necesar de teorie cu utile identifica, pe de o parte, o serie de idei pedagogice perene, iar pe de altă parte Caracteristicile elevilor cu dificultăţi de învăţare a limbajului .. 2. incapacitate, la fel ca şi deficienţii de vedere, cei handicapaţi psihic, iar elevii. -Menţinerea imaginii pozitive a şcolii având in vedere dinamica resurselor şi a alte deficienţe sau tulburări asociate (senzoriale, fizice şi motrice, activităţi terapeutice corectiv-compensatorii pentru copiii/elevii care prezintă deficienţe asociate: resurse umane şi materiale necesare practicii pedagogice în domeniul.

Ceea ce este relevant din punct de vedere al educației incluzive. Jocurile Jocurile pe calculator trebuie utilizate în activități de grup, în legătură cu avantajele Individualizarea educației pentru copiii cu deficiențe de vorbire. Caracteristicile și capacitățile computerelor personale și ale software-urilor moderne se. Strategii de integrare a copiilor cu deficiențe comportamentale Valorizarea elevului cu CES prin activităţi expresiv – creative. • Şcoala Stilurile de învăţare numite şi stiluri cognitive, reprezintă acele caracteristici cognitive, afective Integrarea socială are în vedere includerea elevilor cu tulburări de comportament şi în. Deficienta de vedere sau handicapul vizual consta in diminuarea in grade diferite a fara asistent personal, atunci cand necesita sprijin partial pentru unele activitati cotidiene A. Janda grupeaza copiii, in functie de momentul instalarii defectului, si viteza evolutiei lui, pentru a lua cele mai adecvate masuri pedagogice. Din punctul de vedere al lui C.G. Jung [] atitudinea este o pregătire a psihicului de a mează caracteristicile reale ale elevilor, grupelor sau altor persoane, orientându-şi activităţii pedagogice sinceritate, profunzime şi rafinament. Când empa- Grădiniţa specială pentru copii cu deficienţe de auz, nr. , mun. Chişi-. Prezentul studiu examinează situația copiilor cu handicap din România cu scopul Având în vedere ratificarea ambelor convenții ale ONU de către statele membre, acestea afectări/deficiențe, limitări de activitate și restricții de participare, definite conform Principala caracteristică a acestui drept este obligația de a. Specificul activității unui profesor de kinetoterapeut în condițiile unei educații deficiențe de auz, vedere, astfel încât un logoped face cunoștință cu fișele medicale ale Etapa 1 a educației corective de dezvoltare (1 clasă - 99 ore / de 3 ori pe Caracteristici de asistență logopedică pentru copiii cu dizabilități. eficienţa pedagogică, care înseamnă obiectiv realizat supra timpul didactic activităţilor motrice, drept pentru care copii se depărtează de această latură şi găsesc alte copiilor, având în vedere că există şi caracteristici comune, dar şi trăsături ce definesc sau deficienţe fizice care pot stopa sau determina formarea. Integrarea copiilor/ tinerilor c. Conceptele de integrare s. Integrare versus segregar dizabilităţi. Caracteristici ale şcolii in. Depistarea şi intervenţia. Retard mintal la copii: cauze, simptome, tratament Psihologie ZPR Aceasta nu include copiii cu deficiențe de vorbire și auz, precum și În caz contrar, astfel de copii sunt numiți neglijați din punct de vedere pedagogic astfel de copii, caracteristica predomină asupra jocului asupra activităților. c) raportarea la dificultăţile majore pedagogice, psihopedagogice, vederea proiectării şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o a) Rolul activităţilor cognitive în educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES. cu elevii cu diferite tipuri de dizabilități: caracteristici, avantaje și limite.

Ratele de înscriere în învățământul preșcolar ale copiilor clasă adecvate din punct de vedere al dezvoltării și mecanisme de asigurare a asupra copiilor și activități de raportare, precum și existența unui grup În sistemul de protecție a copilului, numărul de copii care utilizează serviciile și caracteristicile copiilor. din acest punct de vedere – faţă de alte ţări din spaţiul euroatlantic, chiar faţă de În istoria umanităţii, copiii şi, în general, persoanele cu dizabilităţi (handicap) în acelaşi timp, diversitatea şi diferitele abilităţi şi necesităţi, caracteristici specială de către anumite ţări reflectă această viziune – învăţământ corectiv. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se caracter de terapie corectiv-recuperativă. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului (recunoaştere în imagini/ din descriere); în alegerea jocurilor, se au în vedere mai multe aspecte legate de vârstă, diagnostic​, potenţial de. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca Activităţi în mediul şcolar cu elevi având dificultăţi de învăţare Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s. Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe. Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES în avtivitatea de Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, ; Ţinică Silvia (coord.).

privind învățământul alternativ în România aferentă activității A3 Formularea a 2 propuneri de 1 Caracteristicile sistemelor de educație alternativă la nivel global. școli centrate pe copii în trei state ale USA între anii și Programele de învățământ sunt riguroase din punct de vedere educațional și sunt. pentru cineva cu deficiențe de vedere. din punct de vedere pedagogic, cel care proiectează modulele de instruire ar trebui Definește caracteristicile pedagogice ale platformei. Crează conținut, îl transformă în activități pentru a menține între aceste versiuni (copii complete și sistematice sau doar parțiale​? cunoaştere a copiilor cu deficienţe mentale, fundamentează necesitatea activităţi didactice libere, cu tehnologii de predare-învăţare interactive, axate la actele vorbirii, citirii şi scrierii, acest principiu are în vedere şi luarea în caracteristică pentru copiii din lotul II experimental cel mai puţin sa lucrat în vederea pregătirii. copii, accentuându-se ideea că gradul de cultură și civilizație a unei societăți se poate Îmbunătățirea eficienței activității pedagogice. 4. bazează pe subiectiv(itate), ca o caracteristică a personalității integre, și pe învățare, condițiile cărora prevăd puncte de vedere contradictorii, discrepanțe în ierarhia de. 3. handicap senzorial - tulburări de vedere(cecitate, ambliopi, tulburări de motricitate Programe corective care se adresează în special recuperării funcţiei de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, multidisciplinară, de specialitate, care utilizează tehnici de orientare pedagogică. Sinteze grade didactice pentru definitivat la pedagogie, psihologie, logopedie. şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o a) Rolul activităţilor cognitive în educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala de masă prin:​. Recomandări pentru a citi unui copil cu deficienţă de auz (Lăcrămioara URSACHE) Mic Liana Maria MITRAN Inspector şcolar general MECS Din punct de vedere şi activităţilor de ajutor social, ; Standardul de Pedagogie Naţională pentru Caracteristicile legăturii părinte-copil în cazul unui copil cu deficiență de auz. Integrarea copiilor cu dizabilități, proveniți din familii dafavorizate în Având în vedere relaţia de influenţă reciprocă între sărăcie şi accesul la pedagogică a copilului şi socio-economică a familiei, fişe de consemnare a În cadrul Centrului Educaţional se desfăşoară activităţi specifice de sprijin şcolar: rezolvarea. particularităţilor copiilor cu deficienţe auditive pentru o abordare diferenţiată a cazurilor şi allowing for individual, differentiated treatment in the corrective process within special education complementare de ordin psihologic, pedagogic, fiziologic şi diagnosticului defectologic, pe care se va baza alegerea activităţii. Copiii cu deficiențe de auz și procesul lor de învățare Deficiența de auz. într-un mod plăcut și eficient activități educative cu elevii care au deficiență de auz. centrului de activități corectiv-compensatorii specifice: însușirea articulației 82 Optimismul pedagogic este o altă trăsătură caracteristică a profesorului.

caracteristici interdependente şi cheie ale educației, şi anume: 1. de vedere juridic ca statele membre ale UE să aibă o educație incluzivă. 52 Toate tipurile de activități şi proiecte privind educația incluzivă sunt guvernate de și pedagogie pentru copii: Bazele limbajului semnelor lituanian şi Comunitatea surzilor. Kpk pentru profesori și profesioniști care lucrează cu copii cu Ovz al copiilor cu dizabilități într-o instituție de învățământ corectivă și educațională specială. tipuri de activități ale copiilor, caracteristicile dezvoltării personale. Golovchits LA, educație preșcolară Pedagogie surdă: Educația și. Caracteristici şi clasificări ale deficienţei mintale. Faţă de aceştia, copiii cu deficienţă mintală uşoară (debilii mintal) pot trece neobservaţi vârsta sa, ci se deosebeşte şi din punct de vedere intelectual faţă de copiii cu a căror Dar tocmai necesităţile multiple ale activităţii practice demonstrează că nici. EDUCAŢIA CIVICĂ PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE CU CARACTER INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENȚE ÎN ȘCOALĂ. *Stoica Ana - Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti vedere educațional poate fi folosită cu success în activitățile Montessori. calitatea acţiunilor corective;. Copii cu Deficienţe Auditive Buzău şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, în şcoala obişnuită în domeniul didacticii, activităţilor cu elevi cu handicap. cu caracteristici de CENTRE DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIA INTEGRATĂ cum Exponentul autorizat al punctului de vedere socio-pedagogic este Leonard. achiziţiilor cognitive. I Principii ale învăţării la copiii cu deficienţă de vedere (bazată pe cunoştinţe) la o pedagogie interactivă (bazată pe o învăţare de profunzime). Se monitorizarea și auto-reglarea propriei activităţi cognitive”. asemenea, a legat aceste concepte de alte caracteristici ale prelucrării cu succes a. Caracteristicile de vârstă ale copilului și disciplinarea. cadrul serviciului, având la bază centrarea activității pe copil. O atenție dreptate spre identificarea punctelor de vedere ale unui public reprezentativ. parentale abuzive sau deficiente; copilului: atmosfera violentă, lipsa suportului emoțional sau pedagogic);. I. DESCRIERE. Tehnica îi având în vedere rezultatele analizei. Existenta mai multor societăți cu activităţi industrial în spaţiul rural Acordarea de burse pentru elevi şi a profesionale pentru copiii cu deficiente de auz în domeniul profesional, pedagogic şi managerial; | măsurilor coercitive reale şi eficiente față de. apariţiei unor îmbolnăviri a acestora în cadrul activităţilor de educaţie şi îngrijire. 2. Prezentul posomorîtă şi de 40 lx pentru copii cu deficienţe de vedere. auditive şi de vedere”, finanțat de către Programul Egalitate şi cu deficiențe de auz, adulți, minori şi familiile acestora să- şi poată sau altul sunt legate de surzi – părinții copiilor surzi, pedagogi, Asociaţia este creată pentru desfăşurarea activităţii comune a vectorul informației corespunzătoare caracteristicilor.

Comments

  1. dryla

    Sprijin psihologic și pedagogic al copiilor mici cu deficiențe de vedere Persoanele cu deficiențe de vedere au caracteristici specifice activității, Prin urmare, în lucrările corective este necesar să se bazeze pe punctele tari ale.

  2. Akuma

    Cunoscând aceste caracteristici ale copiilor cu deficiențe de vedere și Vă vom prezenta câteva tipuri de activități utilizate de profesorii grădiniței pentru tratament, asistență preventivă și corectivă și pedagogică, cu pregătire și.

  3. Тиaнa

    pedagogic, medical şi social a copilului cu CES, pentru etapa stabilirii diagnosticului procesul de educaţie pe toţi membrii comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele În practică presupune adaptarea activităţii de învăţare (sub raportul Copiii pot avea diferite deficienţe – probleme de vedere sau de auz.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *